کـروکــی مـطــب


Facebook Page

 

جراحی زیبایی بینی

هدف از انجام جراحی زیبایی بینی بر طرف کردن معایب ودرحد امکان بستگی به جنس آن - غضروفی یا گوشتی - وبه وجود آمدن بینی زیباتر از قبل می باشد .بهترین بینی آن است که به صورت فرد بنشیند وچهره طبیعی او را برهم نزند
 . تقارن صد در صد بعد از عمل - مثلا پره های بینی - وتبدیل شدن به زیباترین بینی امری غیر طبیعی ونشدنی است وفرد باید 2 سال پس از عمل بینی خود را با قبل از عمل مقایسه کند.
دکتر امامی همواره در انجام جراحی های زیبایی بینی از روشهای به روز وجدید استفاده می کنند واز آن جمله استفاده نکردن از تامپون - فتیله- در بینی پرهیز می کنند وبدین ترتیب بیماران پس از انجام جراحی با کمترین درد وفشار روبرو می شوند.
جراحی زیبایی معمولا همراه با تصحیح انحراف تیغه بینی همراه می باشد تا از ابتدا بتواند از مشکل تنفسی بعد از انجام جراحی بینی جلوگیری کرد.
این عمل در بیهوشی عمومی یا موضعی انجام می گیرد وبیماران چند ساعت پس از عمل در وضعیت بسیار خوبی مرخص می شوند